Benvinguts a Muntada Advocats

Especialistes en Dret Civil, Hereditari, Família, Danys, Penal i Mercantil

Figueres · Girona · Palafrugell

joan muntada logo gran

JOAN MUNTADA ADVOCATS és un despatx jurídic amb seu a Girona fonamentat en tres eixos:

1.- L’assessorament jurídic actualitzat i contrastat al més alt nivell en les disciplines que són especialitat del titular del bufet des del 1995, Joan Muntada Artiles.

2.- L’optimització de resultats i l’assoliment de l’eficiència mitjançant l’oferiment al client de totes les possibilitats de contrast a nivell jurídic, econòmic i social.

3.- La formació dels advocats col·laboradors del despatx des de la filosofia de la competència responsable, l’estudi sistemàtic i rigorós de les matèries d’especialització, i la recerca de les solucions preventives i/o contencioses més adequades per a cada cas.

L’oblidada clàusula urbanística

Un dels preceptes urbanístics la transcendència del qual freqüentment és oblidada és l’article 27 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana, el qual estableix, en els seus tres primers...

read more

Venda o retracte de crèdits litigiosos

L’article 1535 del Codi civil espanyol estableix: “Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue...

read more

GIRONA

Muntada Advocats Girona

Muntada Advocats Girona

Riu Güell, 22 1r 3a
17005 GIRONA
972 212 542

girona@joanmuntada.com

Riu Güell, 22 1r 3a
17005 GIRONA
972 212 542

girona@joanmuntada.com

FIGUERES

Muntada Advocats Figueres

Muntada Advocats Girona

Riu Güell, 22 1r 3a
17005 GIRONA
972 212 542

girona@joanmuntada.com

Blanc, 8 
17600 FIGUERES
972 212 542

figueres@joanmuntada.com

PALAFRUGELL

Muntada Advocats Palafrugell

Muntada Advocats Girona

Riu Güell, 22 1r 3a
17005 GIRONA
972 212 542

girona@joanmuntada.com

St. Sebastià, 29 1r 1a
17200 PALAFRUGELL
972 212 542

palafrugell@joanmuntada.com