Dubtes freqüents: Què és el testament?

Què és el testament? És un acte individual, voluntari i personalíssim en el qual una persona disposa, per a després de la seva mort, el destí dels seus béns i drets, del seu patrimoni. Altrament, si mor sense deixar hereu testamentari ni en heretament o quan els nomenats no arriben a ser-ho es coneix com … Continua llegint Dubtes freqüents: Què és el testament?