Agrair a la revista jurídica Sepin Editorial, que hagi seleccionat un dels meus treballs per al seu número del mes de maig 2021, monogràfic dedicat la protecció registral del dret de crèdit legitimari del Dret civil català: de l’anotació preventiva de demanda. L’article analitza l’actual normativa, les seves deficiències i imprevisions, especialment, del mecanisme de la conversió de les mesures cautelars a executives en el procediment civil, i tracta d’aportar solució a la problemàtica que s’exposa que es concreta una proposta normativa de millora

Per a llegir l’article complet fes clic aquí