Pla de parentalitat

Pla de parentalitat

És l’instrument que concreta la manera com ambdós progenitors pensen exercir les responsabilitats parentals  i en el qual es detallen els compromisos que assumeixen respecte de la guarda, la cura i l’educació dels fills. Sempre s’ha d’incorporar al conveni regulador