En el nostre despatx d’advocats tenim una àmplia experiència en dret mercantil i societari, prestem els nostres serveis a les empreses, als seus socis o accionistes, als seus administradors i directius.

El nostre despatx d’advocats ofereix un servei integral, entre els quals destaquen: la constitució, adquisició i venda de societats, concurs de creditors i fusió d’empreses; la redacció d’acords, estatuts i reglaments; la formalització i negociació de contractes; la gestió de pagaments i deutes; orientació i assessorament en la presa de decisions estratègiques de forma personalitzada.

Gestió i tramitació

Els nostres advocats el guiaran i assessoraran en l’elaboració i negociació de tot tipus de contractes mercantils, en matèries com són la competència deslleial, marques i patents, responsabilitat d’administradors, pactes parasocials, en reclamacions i defensa front l’administració pública, en reclamacions d’impagats i en matèria de protecció de dades.

Els nostres advocats tenen una àmplia experiència en la constitució de societats, assessorament continuat als seus òrgans d’administració, fusions, escissions, transformacions societàries, dissolucions i liquidacions, en la impugnació d’acords socials davant els tribunals competents, en l’exigència de responsabilitat dels administradors, en reclamacions contra entitats financeres per danys a particulars i empreses en operacions bancàries, processos judicials canviaris, arbitratges mercantils davant diferents corts arbitrals, entre d’altres.

La nostra contínua actualització ens permet oferir un servei d’alta qualitat, que li permetrà solucionar de forma satisfactòria els casos encarregats.

Procediments Judicials

Els nostres Advocats, especialistes en procediments judicials, li podran oferir els nostres serveis professionals en tots aquells procediments que requereixin la nostra intervenció. A Joan Muntada Advocats, comptem amb especialistes que l’acompanyaran en tots aquests processos i facilitaran una solució adequada al seu interès i benefici i en el de la seva empresa.

Comptes en participació, un pràctic instrument empresarial insuficientment conegut

La institució dels comptes en participació està regulada als articles 239 a 243 del Codi de comerç espanyol (*). Es tracta d’una forma d’associació o col·laboració interna mercantil, sense personalitat jurídica, en la qual un inversor o partícip (particular o persona...

joan muntada logo gran

Creada al 1995, som un despatx d’advocats especialitzats en la resolució de conflictes entre particulars i  en la petita i mitjana empresa.

Hem atès multitud de persones en tot tipus de procediments, tant judicials com extrajudicials.

Estem especialitzats en diverses matèries de manera que oferim un assessorament legal i una assistència lletrada en totes les àrees del dret i davant de qualsevol jurisdicció.

Defensem els interessos dels nostres clients amb l’objectiu d’aconseguir sempre el màxim benefici oferint, al mateix temps, una solució completa i integral a qualsevol problemàtica.