En el nostre despatx d’advocats tenim una àmplia experiència en dret de família, entre altres matèries: divorcis de mutu acord i divorcis contenciosos, separacions, la redacció i elaboració de convenis reguladors, la negociació i tramitació de la guarda dels fills comuns, la pensió d’aliments, l’ús de l’habitatge familiar, la pensió compensatòria, la liquidació del règim econòmic matrimonial, entre d’altres. Els nostres advocats tramitaran tots els casos de forma personalitzada, donant-te suport i assessorant  en tot moment.

Donada la nostra àmplia experiència i trajectòria, trobem les millors solucions jurídiques i fiscals en els assumptes encarregats al despatx. Comptem amb tots els professionals necessaris (advocats, notari, gestoria,…) experts en la matèria.

 Gestió i tramitació

Ens ocupem de totes les gestions necessàries per a la correcta tramitació d’aquest procés. Per a això comptem amb un ampli, i competent, equip integrat per advocats especialistes en divorcis i separacions i col·laboradors necessaris qualificats.

Els nostres advocats el guiaran i assessorant durant tot el procés, resolent els dubtes que li puguin sorgir, l’informaran de totes les vies possibles d’acord amb la seva situació, en un marc adequat al diàleg, per a l’acostament de posicions i arribar a un punt d’acord que satisfaci a totes les parts. En el cas que l’acord no fos possible, els nostres advocats de divorcis defensaran els seus drets i interessos davant dels tribunals.

Els nostres advocats l’ajudaran a obtenir tota la documentació necessària, com certificat de matrimoni en el Registre Civil, el certificat de naixement dels fills en comú, el certificat d’empadronament, entre d’altres.

La nostra contínua actualització ens permet oferir un servei d’alta qualitat, que li permetrà solucionar de forma satisfactòria el conflicte familiar.

Procediments Judicials

Els nostres Advocats especialistes en procediments judicials amb dilatada experiència, li podran oferir els nostres serveis professionals en tots aquells procediments que requereixi la nostra intervenció -el divorci contenciós-. A Joan Muntada Advocats, comptem amb especialistes que li prestaran un assessorament complet en tot el relacionat amb aquesta matèria, informant-lo de tots els drets i obligacions que l’assisteixen i aconsellant-li com seria la forma més adequada de procedir en cada cas.

Dubtes freqüents: Separació i divorci

1.Quina diferència hi ha entre separació i divorci? Són conceptes que poden semblar sinònims, però no és així, doncs, el divorci suposa la dissolució del matrimoni, mentre que en la separació continua vigent, és a dir, els cònjuges segueixen casats però es produeix un...

La guarda i custòdia

Tenir compartida la cura dels fills entre ambdòs progenitors,  procurant l'estabilitat dels fills i la continuïtat en la rutina dels mateixos,  de manera que els afecti el menys possible la separació o divorci. La custodia dels fills ve determinada pel que estableixin...

Pla de parentalitat

Responsabilitats parentats

Quina és la diferència entre separació, divorci i nul·litat?

DIVORCI, SEPARACIÓ I DECLARACIÓ DE NULITAT

targeta abogado