Certificat de penats

Certificat de penats

Els ciutadans poden sol.licitar el certificat de penats als registres de qualsevol òrgan de l’Estat.
Aquells que pretenguin accedir a o exercir professions, oficis o activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, tenen la obligació d’acreditar que no tenen antecedents penals per haver comés delictes sexuals. Fins l’entrada en funcionament del Registre Central de Delinqüents Sexuals, el proper dia 1 de març,  la inexistència d’antecedents s’acreditarà amb el certificat de penats.