Dubtes freqüents: I si no hi ha testament?

Si una persona mor sense atorgar testament, es succeeix d’acord amb el que estableix la llei, es coneix com a successió legal o intestada –abintestat– regulat als articles 441-1 i seguents del CCCat. Els hereus titulars de la delació hauran d’ instar requeriment d’acta de declaració d’hereus –aquest tràmit no s’hauria de realitzar si existís testament–. Aquesta acta provoca que el procés d’acceptació d’herència s’encareixi i s’allargui en el temps, també per aquest motiu aconsellem fer un testament.

Article 441-1 CCCat. Obertura de la successió intestada

 

La successió intestada s’obre quan una persona mor sense deixar hereu testamentari o en heretament, o quan el nomenat o els nomenats no arriben a ésser-ho.

Una vegada declarada la fermesa de l’acta de declaració d’hereus, procés que expliquem més detalladament en la següent qüestió – caldrà procedir a l’acceptació de l’herència –simple o a benefici d’inventari–, consistent en la manifestació de la voluntat d’assumir el títol d’hereu i així adquirir l’herència, es pot fer a través d’escriptura notarial o document privat.

És imprescindible el millor assessorament per part d’advocat especialitzat en herències, de l’àmbit successori, contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

També et pot interessar:

Dubtes freqüents: Què és el marmessor?