Dubtes freqüents: Com es poden repartir els béns en el testament? 

El testador pot fer el repartiment de tots els béns que formin part del seu patrimoni al moment de la seva mort, únicament limitat per la llegítima. A Catalunya la llegítima és pars valoris, un dret de crèdit que s’integra, principalment, com a base de càlcul en una quarta part de l’herència a satisfer per l’hereu i que ho pot pagar-la amb diner, encara que no n’hi hagi en el patrimoni de l’herència .

Article 451-1 Dret a la llegítima.

La llegítima confereix a determinades persones el dret a obtenir en la successió del causant un valor patrimonial que aquest els pot atribuir a títol d’institució hereditària, llegat, atribució particular o donació, o de qualsevol altra manera.

És imprescindible el millor assessorament per part d’advocat especialitzat en herències, de l’àmbit successori, contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

 

 

 

 

També et pot interessar:

Dubtes freqüents: Què és la quarta vidual?