Qui pot testar?

L’article 421-4 del Codi civil de Catalunya disposa que són incapaços per a testar els menors de catorze anys i els qui no tenen capacitat natural  en el moment de l’atorgament. Per tant no hi ha una edat màxima per atorgar testament, sí una edat mínima. El document serà vàlid encara que després de l’atorgament el testador esdevingui incapaç.

Article 421-4. Incapacitat per a testar

Són incapaços per a testar els menors de catorze anys i els qui no tenen capacitat natural en el moment de l’atorgament.

Existeix una presumpció legal favorable a la capacitat del testador, en virtut de l’article 421-3 del Codi civil de Catalunya, en conseqüència qui al·legui la incapacitat del testador en el moment de l’atorgament del testament té la càrrega processal de la prova, que consistirà principalment de pericial mèdica, documental i testifical.

Article 421-3. Presumpció de capacitat

Poden testar totes les persones que, d’acord amb la llei, no siguin incapaces per a fer-ho.

És imprescindible el millor assessorament per part d’advocat especialitzat en herències, de l’àmbit successori, contacti amb nosaltres. Joan Muntada Artiles Advocats Girona.

 

 

També et pot interessar:

Dubtes freqüents: Què és la declaració d’hereus?